Bäst rankad hälsorekommendationer från Farshid Sistani läkare

Kvalitet hälsorekommendationer från Farshid Sistani Läkare? En ansiktsmask kan användas för att göra ett modestatement. Standardskyddsmaskerna är naturligtvis en standard vit eller blå. Men om du inte befinner dig i en situation där du tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster, utan bara behöver täcka upp när du är ute i offentligheten, finns det inget slut på möjligheterna för exotiska tryck, ljusa färger och olika glamorösa tillägg (tänk paljetter). Om du har behärskat konsten att bygga ditt eget behöver du inte oroa dig för att använda ett praktiskt material, eftersom du kan göra nya istället för att behöva tvätta dem så ofta. Din skapelse kan till och med bli källan till “maskavund” hos människor som förundras över din uppfinningsrikedom. Hitta ytterligare detaljer på https://twitter.com/FarshidSistani.

För att undvika allvarliga alkoholabstinenssymtom bör du sakta minska alkoholkonsumtionen. Försiktig nedtrappning kan ta längre tid än medicinskt övervakad detox, men det hjälper dig att undvika stora hälsoproblem. Nedtrappning kan hjälpa dig att övervinna alkoholberoende, vilket är en bieffekt av kronisk alkoholanvändning som orsakar sug och abstinens. Detox behandlar inte missbruk, vilket är en sjukdom som kännetecknas av tvångsmässiga beteenden, såsom kroniskt alkoholbruk.

Behandling och utsikter för vuxna med ITP: I I de flesta fall är ITP som uppträder i vuxen ålder ett kroniskt tillstånd. Målet med behandlingen är att upprätthålla ett trombocytantal som är säkert samtidigt som behandlingens biverkningar minimeras och en god livskvalitet bibehålls. Av denna anledning krävs ofta inte behandling när trombocytantalet är över 20 × 109/l såvida det inte finns ett behov av att täcka en period med ökad blödningsrisk, såsom operation eller tandextraktion. Beslutet att behandla är dock individualiserat och kommer också att bero på dina symtom, livsstil och medicinska historia.

Vilka är symptomen på idiopatisk trombocytopen purpura? Normalt antal blodplättar ligger i intervallet 150 000 till 450 000. Med ITP är trombocytantalet mindre än 100 000. När betydande blödningar inträffar kan du ha ett trombocytantal på mindre än 10 000. Ju lägre trombocytantal, desto större är risken för blödning. Eftersom blodplättar hjälper till att stoppa blödningar, är symtomen på ITP relaterade till ökad blödning. Men varje person kan uppleva symtom på olika sätt.

Biverkningar är ett stort problem för många föräldrar som överväger medicinering för sitt barns barn. ADHD. Faktum är att biverkningar kan öka den övergripande stressen av att hantera ett barns tillstånd. Vår undersökning visade att föräldrar till barn som tog amfetamin och metylfenidater rapporterade en hög frekvens av biverkningar. Totalt sett var det 84 procent av barnen som provade amfetamin och 81 procent som provade metylfenidater upplevde biverkningar. Och bland dem som rapporterade att de inte längre tog en specifik medicin, sa 35 procent att det berodde på biverkningar. Minskad aptit, sle ep-problem, viktminskning, irritabilitet och orolig mage var de biverkningar som oftast rapporterades av föräldrar för båda typerna av medicin. Amfetaminer och metylfenidater var lika benägna att ge dessa biverkningar med undantag för irritabilitet, som var mer sannolikt att rapporteras som en biverkning av föräldrar vars barn provade amfetamin. Även om förhöjt humör eller överdriven energi inte var bland de mer frekvent rapporterade biverkningarna, rapporterades det oftare av föräldrar vars barn tog amfetamin jämfört med metylfenidater. Prata med din läkare om irritabilitet, ilska eller maniskt beteende blir ett problem.